Hoofd Algemene en Juridische Zaken - Bureau - KNAW

 

Hoofd Algemene en Juridische Zaken 

 

Over het Bureau KNAW
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum van en voor excellente wetenschappers. De KNAW is adviesorgaan van de regering en verantwoordelijk voor tien nationale onderzoeksinstituten -  en drie instituten die infrastructuur bieden voor onderzoek - die met hun onderzoek en collecties bij de (inter)nationale top horen. Zelfstandige onderdelen zijn De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten.

Het Bureau van de KNAW staat leden, bestuur, raden en commissies, instituten en de algemeen directeur bij in de uitoefening van hun taken.

 

Organisatie

Algemene en Juridische Zaken (AJZ) is een nieuwe afdeling binnen het Bureau van de KNAW, verantwoordelijk voor de advisering van het bestuur op het gebied van o.a. juridische zaken, privacy, integrale veiligheid en duurzaamheid. De afdeling heeft vooralsnog een tijdelijk karakter in afwachting van een lopend adviestraject naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering en organisatie van de KNAW. De uitkomst daarvan kan leiden tot aanpassing van de Bureau-organisatie. Van het Hoofd Algemene en Juridische Zaken wordt verwacht dat zij/hij actief bijdraagt aan de gedachtevorming hierover.

 

Juridische Zaken (JZ) is als team onderdeel van de afdeling en adviseert directie en instituten van de KNAW over juridische aangelegenheden, het opstellen en toetsen van juridische documenten, regelingen en reglementen en over de implementatie en interpretatie van wet- en regelgeving en jurisprudentie. Er is sprake van een grote variatie aan onderwerpen en van complexe vraagstukken. JZ omvat op dit moment de functies senior jurist (2), beleidsmedewerker integrale veiligheid en een functionaris gegevensbescherming.

Onlangs is besloten om ook vijf niet afdelingsgebonden functies bij de afdeling AJZ onder te brengen. Het betreft de volgende functies: de Ombudsfunctionaris, de Chief information security officer (Ciso), Information Security Officer (ISO), de Chief Privacy officer (CPO), en de Coördinator duurzaamheid.

 

Dit ga je doen
Als afdelingshoofd ben je verantwoordelijk voor advisering van het bestuur, de directie en de instituten van de KNAW over uiteenlopende vraagstukken voortvloeiend uit de hiervoor genoemde centrale en onafhankelijke functies. Voor deze functies ben je (hiërarchisch) leidinggevende.

Met betrekking tot juridische zaken -met name privaatrechtelijke vraagstukken- zorg je voor juridisch verantwoorde besluitvorming en handelen binnen de KNAW. Dit betreft o.a.:

 

 • Juridisch sparring partner van het bestuur en directie van de KNAW.
 • Leidinggeven aan de juristen en bovengenoemde onafhankelijke professionals, door in samenspraak de prioriteiten te stellen, de voortgang en kwaliteit van het werk te bewaken, te coachen en personeelsbeleid te voeren.
 • Opstellen en beoordelen van (commerciële) contracten en algemene voorwaarden, (samenwerkings)overeenkomsten op het terrein van onderzoek, advisering op het terrein van het intellectueel eigendomsrecht, het huurrecht, het bouwrecht en het aanbestedingsrecht.
 • In voorkomende gevallen adviseren op het terrein van het bestuursrecht, waaronder het afhandelen van verzoeken op grond van de Wet open overheid en het behandelen van klachten.
 • Ontwikkelen, implementeren en toezien op naleving van (juridische) gedragscodes, richtlijnen, regelgeving en modellen.
 • Signaleren en vertalen van juridische ontwikkelingen naar (beleids)voorstellen.
 • Inhoudelijk en procedureel voorbereiden van zittingen en hierin optreden als gemachtigde van de KNAW namens het bestuur.

Profiel

 • Je bent betrokken bij je teamleden en kijkt samen met hen naar de uitdagingen waar zij voor staan.
 • Je coacht, inspireert en faciliteert medewerkers en draagt actief bij aan de verdere optimalisatie en positionering van de afdeling AJZ.
 • Je bent gewend om als juridisch sparringpartner van het bestuur en directie op te treden.
 • Je vindt het leuk om snel te schakelen tussen verschillende dossiers en taken en bent in staat om met een bredere blik dan puur juridisch naar vraagstukken te kijken.
 • Vanzelfsprekend kun je goed werken onder tijdsdruk en prioriteiten voor jezelf en/of je team stellen.

 

Functie-eisen

 • Een afgeronde universitaire opleiding Nederlands Recht, privaatrechtelijke richting.
 • Aantoonbare werkervaring (minimaal 5 jaar) in een vergelijkbare leidinggevende functie in een complexe, politiek/bestuurlijke omgeving.
 • Uitstekende analytische vaardigheden en vermogen om concrete oplossingen aan te dragen.
 • In staat om snel te schakelen tussen verschillende dossiers.
 • Vermogen om tegengestelde belangen te onderscheiden en gevoel voor onderlinge en bestuurlijke verhoudingen.
 • Een zeer goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

 

De gevraagde competenties zijn: overtuigingskracht, organisatiesensitiviteit, analytisch vermogen, integriteit en sturen op resultaat.

 

Wij bieden
Dienstverband vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het betreft een dienstverband voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 5.784,00 en maximaal € 7.362,00 bruto per maand (schaal 14 CAO NU) bij een fulltime aanstelling.

De KNAW heeft goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Een pakket dat voorziet in de verschillende behoeften die medewerkers afhankelijk van hun levensfase, levenswijze of loopbaanambities hebben. Zo is het mogelijk om door wekelijks twee uur per week extra te werken het aantal vakantiedagen van 29 tot 41 dagen per jaar (bij fulltime dienstverband) uit te breiden. Daarnaast kennen we een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen.

 

Diversiteit & Inclusie

De KNAW acht een werkomgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt van groot belang. Een werkomgeving waarin aandacht is voor individuele kwaliteit en waar ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Samen streven we naar een inclusieve cultuur waarin we verschillen omarmen. We nodigen dan ook graag kandidaten uit die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen de KNAW op deze wijze versterkt.

 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Eddy Hus, Adjunct Directeur KNAW a.i., eddy.hus@knaw.nl, telefoonnummer 020 55 10 836.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.